Våre kunder representerer et tverrsnitt av det nordiske næringslivet. I dag håndterer vi IT-drift for blant annet store private
helseforetak, selskaper innen rådgivning, revisjon og advokattjenester, offshore og shipping, bygg og anlegg, finans, forsikring og eiendom.
Vi har også mange kunder innen industri, handel og retail, samt en rekke organisasjoner og forbund.

På disse nettsidene viser vi frem noen av bransjene vi har jobbet mest med, og der vi kan tilby helt unike løsninger.