TeleComputing har i en årrekke jobbet med store industribedrifter i Norge og kjenner de fleste utfordringene i denne bransjen.
Vi sørger for at IT-driften er noe som alltid fungerer, samme hvilken størrelse bedriften har og hva som produseres.
Fleksibilitet og kostnadseffektivitet har vært blant TeleComputings kjerneverdier i alle år, noe som kommer alle våre kunder til gode.

Noen av våre kunder

For alle våre industrikunder er det helt essensielt at produksjonen alltid går etter planen.
Høy tilgjengelighet på IT-systemene bidrar til at leveranseevnen er god, at kostnadene holdes lave og at konkurransekraften styrkes.


Skalerbare løsninger for både høy- og lavkonjunktur

Norsk industri påvirkes av konkurransesituasjonen og svingninger i verdensøkonomien. Fleksible IT-løsninger blir derfor en viktig faktor å ta hensyn til.

Prismodellene fra TeleComputing sørger for at kostnadene knyttet til IKT umiddelbart justerer i takt med aktivitetsnivået i virksomheten. Prinsippet med faste enhetspriser og variabel mengde uten forpliktet minimumsuttak, skaper full fleksibilitet for deg som kunde.

Norsk industri preges av innovasjon. IT-løsningene må understøtte dette slik at utvikling og forretningsbehov sikres. Du skal ikke trenge å bekymre deg for IT-driften når nye produkter skal lanseres, når etterspørselen for produktene endres eller når du må skalere produksjonen.


Kostnadseffektivitet og automatisering

For å kunne konkurrere mot lavkostland må norsk industri være så kostnadseffektiv som mulig. Dette innebærer krav til effektive arbeidsprosesser, lav IT kostnad per ansatt og økt automatisering av produksjonsprosessene.

TeleComputing har lang erfaring med å utvikle systemer og infrastruktur som legger til rette for automatisering. En riktig IT- driftsleverandør vil være en partner i utviklingen av en stadig mer effektiv produksjon.

Fire gode grunner til å outsource IT-drift for industribedrifter


1

Sikker tilgang til kompetanse


Det er utfordrende å opprettholde gode IT-tjenester når all den digitale kompetansen sitter hos kun én eller noen få personer. Dersom vedkommende ikke får konstant faglig påfyll innen alle relevante områder, havner man fort i en vanskelig og sårbar situasjon.

Dette ville du aldri tillatt for de som jobber på produksjonsgulvet, og det bør du heller ikke la skje med ditt IT-personale.

2

Fleksibilitet


Med IT-drift fra Telecomputing har dere i praksis «uendelig kapasitet». Ved opp- eller nedbemanning slipper dere å tenke på kapasitet – det er TeleComputing sitt ansvar.

Gode teknologiske løsninger sikrer dere den kapasiteten det til enhver tid er behov for.

3

Kostnadsbesparende


Med IT-drift fra TeleComputing betaler du for det du bruker. Prinsippet med faste enhetspriser og variabel mengde uten forpliktende minimumsuttak, gir ved opp- eller nedskalering av driften både fleksibilitet og forutsigbarhet.

Investeringer i IT infrastruktur for å håndtere toppbelastninger i produksjonen har vanligvis ført til kapitalbinding. Med tjenestene fra TeleComputing er dette historie.

4

Fokus på kjernevirksomhet


Vi i TeleComputing har tro på å gjøre det man er best på. Vi tror dere er best på produksjon og at vår styrke er IT-drift. Vår kjernevirksomhet dreier seg om å sørge for at IT-systemene deres alltid er oppdaterte, at alle dataene til enhver tid er trygge og at alle deres ansatte har tilgang til programmene og filene de trenger for å gjøre en god jobb.

Vi kjenner behovene i industribransjen

TeleComputing har vært en pålitelig partner for både store og små industribedrifter i mange år. Vi vet hvilke utfordringer som har vært, hva som kan være vanskelig akkurat nå, og vet hva du bør gjøre i dag for å unngå problemer fem år frem i tid.

Industribransjen har vært med og formet oss som IT-leverandør, og vi finner fleksible løsninger for de aller fleste. Vi er en god sparringpartner for innovativ bruk av datasystemer, og er alltid klare for en teknisk utfordring.

Dessuten er vi lett tilgjengelige hele døgnet, hver dag, hele året. Vi har 24/7/365-support, noe som er viktig for produksjonsbedriftene som bruker skiftordninger for sine ansatte. Enten du har et problem kl. 10 på formiddagen eller kl. 02 på natta er vi her for å hjelpe.

Et unikt samarbeid med Microsoft

TeleComputing er en av Microsoft sine mest sentrale serviceprovider-partnere, og vi bruker mye tid sammen med Microsoft for å utvikle og tilpasse tjenester til nordiske forhold og bedrifter.

Vårt tette samarbeid med Microsoft fører til at vi er blant de første i verden som lanserer nye Microsoft-tjenester. Dette kommer vår kunder til gode, i form av de nyeste og mest effektive IT-løsningene på markedet.Årets Hostingpartner i 2014, 2015, 2016 og
”Best New Hybrid Cloud” 2016


For tredje året på rad tok TeleComputing hjem prisen for årets hostingpartner kåret av Microsoft. I begrunnelsen for utmerkelsen fokuseres det på at vi er fremoverlente, satser på den nyeste teknologien, og har vært en viktig bidragsyter til Microsofts skysatsning. I tillegg fikk vi prisen for ”Best New Hybrid Cloud” 2016. Det vil i praksis si at vi er best i klassen til å kombinere lokale, norske skytjenester med Microsofts globale skyløsninger

Partnerskapet med Microsoft har gjort det mulig for TeleComputing å tilby markedets mest moderne plattform for skyleveranser.Microsoft Office 365 og Microsoft Azure er sentrale elementer i våre leveranser

Office 365 har en naturlig plass i enhver bedrift og organisasjon. Det finnes ingen produktivitetsverktøy som er like omfattende og gjør samarbeid like effektivt som den siste kontorpakken til Microsoft. Dette er Office på sitt beste, alltid oppdatert og på alle enhetene du bruker.

IT handler imidlertid ikke bare om kontorstøtte, og for de fleste bedrifter er det helt andre løsninger som er forretningskritiske. Kritiske løsninger fortjener sikre og optimale tekniske plattformer, basert på teknologi fra Microsoft og andre ledende aktører. Her kan vi blant annet tilby Microsoft Azure skytjenester både fra Microsoft sine internasjonale datasentre og lokalt fra våre sikre lokasjoner i Norge.

Har du behov for en kombinasjon av den aller nyeste teknologien sammen med mer tradisjonelle løsninger for eldre applikasjoner så løser vi det med hybride tjenester som kombinerer det tradisjonelle og velprøvde med markedets nyeste og mest innovative teknologi.


Bli trygg på IT-driften og spar penger.

Ta kontakt med TeleComputing i dag!

SEND EN BESKJED